Vůdce střediska

Ludmila Rumánková Mužikovská

+420603393290
rumankova.muzikovska(at)gmail.com

Zástupce vůdce střediska

Tomáš Číž

+420732570045
ciztomas(at)seznam.cz

 

Družiny - Lidečko

Cérky z Lidečka

Dívky 4. až 7. třída

Kontakt:
Amálka Ryzová
731 016 926

Želvy Ninja

Chlapci 1. až 3. třída

Kontakt:
Andrejka Dvořáková
777 005 993

Motýlci

Dívky 1. až 4. třída

Kontakt:
Monča Smolíková
737 555 594

Benjamínci Lidečko

Chlapci i dívky předškolního věku

Kontakt:
Saša Filáková
728 630 570

Cérky z lidečka

Dívky 4. až 7. třída
 
Kontakt:
Amálka Ryzová
731 016 926
 

Družiny - Horní Lideč

Delfínci

Dívky 1. až 3. třída

Kontakt:
Terka Ptáčková
604 531 422

Tučňáci

Chlapci 3. až 5. třída

Kontakt:
Jindra Surovec
603 317 583

BENJAMÍNCI HORNÍ LIDEČ

Chlapci i dívky předškolního věku

Kontakt:
Saša Filáková
728 630 570

T – Rexové

Chlapci na 2. stupni ZŠ

Kontakt:
Janek Novák
704 773 684

Jsme součástí projektu MAS Hornolidečska - pomáháme zvyšovat kvalitu neformálního vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016569.

Projekt si klade za cíl stabilizovat, podporovat a rozvíjet neformální vzdělávání v neziskových organizacích. Pracovníkům a dobrovolníkům bude v rámci projektu umožněno rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách či sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání tj. děti a mládež, budou mít možnost zapojit se bezplatně mnoha projektových dnů v klubovně i mimo ni.

 


 

 

 

 

Aktuální informace a fotografie naleznete na naší facebook stránce