BÚRÁNÍ TÁBORA 2009

12.08.2009 18:36

Je to jedna z těch důležitých avšak velmi smutných povinností. Co jsme si na začátku červenca v Karlovicách na tábořišti postavili, bylo třeba po skončení všech turnusů i rozebrat, zahladit stopy a podobně.

Na tento skvělý závod, konající se 27. červenca, se po vydatné reklamní kampani dostavil neuvěřitelný počet soutěžících. Někteří proto, aby pomohli, jiní z nutnosti a solidarity a další, co netušili, co přesně tato aktivita obnáší. Vynasnažím sa vyjmenovat aspoň některé jedince co pomohli – Ifulíček, Jitulíček, Karel---pán z daleka, Murph Ing. Marek, Pavlušátko s tu slečnů, o které sa tvrdilo, že je v jiném stavu a nebyla to pravda. Abychom někomu neukřivdili, nesmíme zapomenout na pány z Nového Hrozenkova f počtu +/- 6 kusů. Fšeckým moc děkuje celé Středisko.

Celé soutěžení v rozebírání začalo v brzkém ránu již řečeného pondělka. Počkat toto není úplně pravda…já si dovolil si vytvořit malý náskok už v neděličku. I když někteří jazykové se mně snažili z této aktivity odradit citáty z jedné velmi čtené a staré knihy. Ale protože je nová doba, čas sú peníze a podobně, pustil sem sa do pomalého rozebírání některých nepotřebných stanových příbytků. Na jednoho docela dost práce. Bych ani neřekl, že to može byt taková práca, uf, uf. Nejspíš proto, že ti vysokoškoláci jen posedajú v čítárnách, na infernetu atd. Možná i proto, že bylo potřeba provést některé korekční záležitosti ve skladovacích prostorách. Nehledě na ohromení mé osoby, z některých záležitostí, jichž sem byl očitým svědkem a které otřásly mojú nevěřící dušů. K tomu později. Co sa dalo do večera, za světla, udělat, sem udělal... náskok sem si zbudoval a viděl v dáli zářit pohár vítězství :-)

Už je tu to pondělí vysněné. Po mírném buzení osazenstva strážící tábor před nenechavci jsme zúčastnění začali pomalu polehoučku s rozkládáním táborových staveb, stavbiček a pozůstatků z bujarých dní táborového života.

Staniska sa rozkládaly. „TíPí“ sa povalilo a poskládalo. Ohniště decentně zamaskovalo a kamení odhodilo do lesů. Lůčka pohrabala. Od papírků, plastů a podobného zlořáctva zbavila. Staré podsady, podlahy, postele na hromadě porovnaly a trošku zakryly před počasím. Stožár povalil v základech, odnesl sa do neznáma. Kuchyň vyklidila. Hangár padnul, kolíky sa povytahovaly. Stoly a lavice, obědové přítelkyně, sa zrušily. Kamnový komín zrušil. Odpadové jamčiska sprovodily ze slunečního světla. Odpadisko v pytlích odkludilo. Volný táborový materiál zazimoval nebo odvezl. A samozřejmě sme si užili mnoho zábavných situací, řečí a dalšího shonu. S klidným svědomím bych mohl tvrdit, že sme fšeci odvedli pěknů prácu. Jediné co mňa smolí, že fsakovací propadlo sem založil jenom paletama ... minule to ale bylo horší :-)

Následuje pasáž bezobalová. Možná su trochu deformovaný asi deseti lety práce v laboratoři. Možná trochu mimo normu dnešních dní. Ale nalezl sem před rozebráním tábora několik hmotných záležitostí, které se mnú docela hodně zaclúmaly. Nějako sem trochu povychladnul takže text bude slabšího ražení, než moje rozkacení při objevování různých táborových nástrah.

Čím tak začít ... ani pořádně nevím. Budu to brat tak, jak sem si zaznamenal na papírový pergamen.

1. Nikdo nejsme vyučení dřevorubci (tuším), ale normální člověk, když už musí v lese složit nějaký ten strom, tak ho pokud možno podřeže co nejníž nad zemí. Kdo sa má pak dívat na pahýle pařezové ve výšce pomálu kolen!!! A o „maskování“ taky nikdo neslyšel.

2. Dodnes sem si myslel, že do fsakovačky patří věci – kapaliny – které se dokážou fsáknůt. Toaletní tampóny asi podle některých chorých jedinců patří taktéž do kapalin. Když su u těch hygienických verzí ... papírové kapesníky by si mohl každy po sobě uklidit a tyčinky do ušisek taky. Nejsme na búrání proto, abychom uklízali toto svinstvo po děckách z turnusů. A ještě kdo od příštího roka bude chodit za stany konat vyměšovací akty, tak dostane na celý tábor špunt ... za některýma stanama to bylo už evidentně hodně cítit.

3. Nepořádek, Augiášův chlév, anarchie, maras lebo jak to nazvat, možná takové slovo k popisu následujícího ani není. To, co bylo v „nářaďovně“ - přístavků za kuchyňů nelze slušně popsat. S čistým štítem možu říct, že po odjezdu 2. oddílu tam bylo fšecko na svojem místě a dalo sa tam fšecko v poklidu bez pohnutí nervů najít. To co zostalo po dalších dvůch turnusech by zahýbalo aj s dubem. Nářadí poházané i přes „mříž“ k ukládání. Bedny semo tamo povalené. Hry též. A o bincu ze dřeva ani nemluvě. Tuším trochu, která skupina to měla pravděpodobně na svědomí – příště za to přerazím ruky nebo nařežu po zadku. Než sa mě podařilo danů místnůstku uklidit uběhlo na 1,5 hodiny.

4. A zasejc binec, ale teď ve stanoch. Přecaj když člověk – a ještě k tomu skaut – z někama odjížďá, by měl dbát o to, aby dané místo vypadalo tak, jak přijel a nebo ještě líp. Asi 80 procent stanů byla zamarasená. Sa dalo zamést snad, ne??? Když si už uděláte nějaký ten věšáček ze špagáta, tak proč nepoužíváte lodní smyčku. Uplně jednoduché, dostačující a efektivní. A každý by si stvořený věšák mohl při odjezdu zrušit. Všude pak vysí cáry šňůr jak ve šňůrárně. A jacísi slabomyslní jedinci sa dokonca pokůšali o napodobení ohňa lebo co (stan č.1). Sa neví, že ve stanoch zásadně bez ohňa!!! Pečený skaut taky dobrý skaut :-)

5. Dále vím, že některé hry vyžadujů náročnú přípravu, ale to neznamená, že necháme rekvizity poházané po okolí tábora ... třeba fáborky.

6. Každý rok sa kupujů nové lampy ... sa s nima snad hraje fotbal nebo co. Potlučené, cylindry začúzené, rozbité. Sa chovajte aj k cizím věcom s rozumem. Škoda peněz, které chybíja jinde.

7. Nepořádek kolem kamen další příběh sám o osobě. Velmi by mňa zajímalo, co vůbec dělaly plasty v okolí kamen. Jak z bezpečnostního hlediska (kromě PVC hoří většina a líp než černé uhlí), tak aj ekologického. Neb mně jejich přítomnost u kamen vedla k závěru, že si s nima někdo vesele topil. Taky tak na ranu!!!

To by v celku mohlo byt asi fšecko, co sem si zapamatoval a napsal na poznámkový papír, který to tak tak vydržal. Doufám ve skrytu duše, že příště sa tyto „excesy“ nebudú opakovat. Bez výjimky!!! Pro většinu vyjmenovaného není omluva a ospravedlnění. Takovéto malichernosti pak zbytečně vrhajů špatné světlo na jiné, pořádkumilovné jedince, co s danýma aktivitami neměli moc společného. A já su na takové věci hodně háklivý. A to platí hlavně pro nejvýše postavené v táborové hierarchii. Když si nedokážů udržet pořádek na táboře jak to pak vypadá u nich doma, v životě a vůbec. Špatný příklad pro ty menší.

Stačilo by už snad. Na chyby prosím moc nekukajte :-) Nashle a zasejc někdy na táboře!!!

Bomba, v.h.v.r.

Zpět